Zabezpieczenie medyczne
imprez

…czyli bezpieczne wydarzenia w 6 punktach

ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE, CO TO TAKIEGO?

Zabezpieczenie medyczne to nic innego jak przedsięwzięcie realizowane przez organizatora oraz podległą mu firmę medyczną, która zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom poprzez profesjonalnie dobrany Zespół ratownictwa medycznego, składający się z czynnych zawodowo ratowników medycznych oraz lekarzy stacjonujących w przygotowanym punkcie medycznym lub będących w formie patrolu pieszego/rowerowego czy innych

Czym jest impreza masowa?

Mini kompendium wiedzy

CZYM JEST IMPREZA MASOWA?

Każda organizowana impreza (turystyczna,sportowa lub rozrywkowa) niesie ze sobą pełną odpowiedzialność. Jeśli organizowana przez Ciebie impreza zakłada uczestnictwo ponad 1000 osób w innym obiekcie niż budynek lub ponad 300 w budynku podlegasz ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zapamiętaj

Ponad 1000 osób po za budynkiem

Ponad 300 osób w budynku 

Jaki zespół ratownictwa medycznego potrzebuję?

Impreza masowa podwyższonego ryzyka oraz mecz piłki nożnej

ZESPOŁY WYJAZDOWE

 > 5.000 os. – jeden zespół z lekarzem,

od 5.001 os. do 25.000 os. – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza,

od 25.001 os. do 45.000 os. – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza,

od 45.001 os do 65.000 os. – dwa zespoły z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza,

od 65.001 os.  – dwa zespoły z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte kolejne 100 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników – jeden zespół bez lekarza lub jeden zespół z lekarzem;

PATROLE RATOWNICZE

> 5.000 os. – jeden patrol ratowniczy,

od 5.001 os. do 65.000 os. – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 5 000 uczestników,

od 65.001 os. – trzynaście patroli ratowniczych na pierwsze 65 000 uczestników oraz na każde rozpoczęte kolejne 10 000 uczestników powyżej 65 000 uczestników – jeden patrol ratowniczy

PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY

od 10 000 os. do 100.000 os.– jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 30 000 uczestników powyżej 10 000 uczestników,

od 100 001 os.– trzy punkty pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 50 000 uczestników powyżej 100 000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej.

Masowa impreza artystyczno-rozrywkowa

ZESPOŁY WYJAZDOWE:

> 5.000 os – jeden zespół bez lekarza

od 5.001 os. do 25.000 os. – jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza

od 25.001 os. do 65.000 os. – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza

od 65.001 os.-  jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza oraz na każde rozpoczęte 120.000 uczestników pow 65.000 jeden zespół z lekarzem i jeden zespół bez lekarza

PATROLE RATOWNICZE:

> 5.000 os – jeden patrol ratowniczy

od 5001 os. do 25.000 os. – jeden patrol ratowniczy na każde rozpoczęte kolejne 10.000 uczestników pow 5.000 uczestników

od 25.001 os. do 65.000 os. – jeden zespół z lekarzem i dwa zespoły bez lekarza

od 65.001 os.-  siedem patroli ratowniczych na pierwsze 65.000 uczestników oraz na każde kolejne rozpoczęte 15.000 uczestników – jeden patrol ratowniczy

PUNKT POMOCY MEDYCZNEJ

od 10.000 os. do 110.000 os. – jeden punkt pomocy medycznej na każde rozpoczęte kolejne 50.000 uczestników pow. 10.000 uczestników

od 110.001 os. –  dwa punkt pomocy medycznej oraz na każde rozpoczęte kolejne 100.000 uczestników pow. 110.000 uczestników – jeden punkt pomocy medycznej

GDZIE UZYSKAM WIĘCEJ INFORMACJI?

Podstawy prawne oraz dokładny opis organizacji imprezy masowej uzyskacie Państwo w Internetowym Systemie Aktów Prawnych  oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

KOMU ZLECIĆ PROFESJONALNE ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE?

NAM. Przez wiele lat pomagamy naszym klientom w zabezpieczaniu imprez masowych, eventów oraz wydarzeń sportowo-kulturalnych. Naszą kadrę stanowi czynny zawodowo personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy o PRM, oraz doświadczenie w zakresie postępowania w wypadkach mnogich i masowych.
Dysponujemy także ambulansem ratownictwa medycznego (VW Crafter o standardzie wyposażenia S/P) oraz ambulansem transportowym (Renault Kangoo) wraz z niezbędnym sprzętem medycznym.

Zapamiętaj

Firma Medyczna 

Profesjonalny Zespół Ratownictwa Medycznego

Czynny zawodowo personel

Zabezpieczenie Twojego wydarzenia
12 lat


Nasze doświadczenie to wieloletnia praktyka zawodowa oraz 12 lat na rynku marki PGRM

2 400 +


Przeprowadziliśmy tysiące profesjonalnych szkoleń dla różnych podmiotów i odbiorców

4 500+


Jednostek dostarczonego profesjonalnego sprzętu medycznego i ratunkowego.

700+


PGRM wybrało już 700 Klientów w Polsce. Ratownicy, korporacje, NGO… Dołącz do Nich.

Nasi Partnerzy

Wczoraj, ratownik medyczny, doświadczenie mógł zdobyć tylko w ambulansie. Dziś, może ćwiczyć na symulatorach pacjenta, które dają ogromne możliwości lepszego przygotowania do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

ResTec to polska pracownia wyrobów taktycznych i wyposażenia. Bazując wyłącznie na najwyższej jakości, markowych materiałach i akcesoriach (Velcro, Cordura Denier, YKK), wytwarzane są w szwalni ResTec produktuy o wysokim standardzie. Nowoczesne, zaprojektowane przez ratowników medycznych, są doceniane przez odbiorców w całym kraju.

Ćwiczenia w górskich terenie, na wodzie, za dnia i nocą, w zaciemnionych pomieszczeniach, na wysokości, w studzienkach, na rusztowaniach, we wrakach pojazdów, które dachowały i wiele innych… Warunki stworzone przez specjalistów dla specjalistów

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, wspomaganie oraz doskonalenie zawodowe Ratowników Medycznych. Reprezentacja zawodu Ratownika Medycznego w skali ogólnokrajowej oraz lokalnej, przed władzami państwowymi, instytucjami samorządowymi, jednostkami służby zdrowia, oświaty, mediów oraz podmiotami wspierającymi system Państwowe Ratownictwo Medyczne.