Pozoracje

nowy wymiar sprawdzenia wiedzy

W miejscu pracy nikt z pracowników nie wie o przeprowadzanych pozoracjach z wyjątkiem pracodawcy i osoby wyznaczonej przez pracodawcę do obserwacji. W tym wariancie informujemy służby ratownicze o takich ćwiczeniach z racji na to, że do złudzenia przypominają prawdziwe zdarzenie, czego dowodem są wykonywane przez udzielających pomocy zgłoszenia pod numerami alarmowymi.

W zależności od wielkości zakładu i ryzyka przekazywania informacji miedzy pracownikami przed następnymi pozoracjami możemy zrealizować różną liczbę i tematykę pozoracji. Zazwyczaj przedsięwzięcie trwa łącznie 3 godziny. Taka forma pozoracji zapewnia bardzo wiarygodną ocenę przygotowania pracowników na prawdziwe zdarzenie.

Środki dydaktyczne

Manekiny do ćwiczeń resuscytacji osoby dorosłej

Resusci Anne*, Little Anne

*) z sygnalizatorem prawidłowości wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych 

Manekiny do ćwiczeń resuscytacji dziecka (7-8 lat)

Little Junior

z sygnalizatorem prawidłowości wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej

Manekiny do ćwiczeń resuscytacji niemowlęcia

Resusci Baby*, Baby Anne

*) z sygnalizatorem prawidłowości wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych

Realistyczna charakteryzacja

Zestaw do pozoracji ran

wykorzystywane podczas zajęć praktycznych sztuczne rany i krew pozwalają oswoić się uczestnikom z ich widokiem i kontaktem

Urządzenia AED (treningowe i terapeutyczne)

Wybór kilkunastu różnych modeli

uczestnicy ćwiczą na wybranym modelu AED, którym dysponują lub zapoznają się
z każdym z dostępnych modeli

Apteczki pierwszej pomocy

Autorskie modele apteczek PGRM

(w tym profesjonalny model PGRM-3)

stworzone od podstaw przez
ratowników medycznych

Poproś o ofertę na usługę edukacji przez pozorację

12 lat


Nasze doświadczenie to wieloletnia praktyka zawodowa oraz 12 lat na rynku marki PGRM

2 400 +


Przeprowadziliśmy tysiące profesjonalnych szkoleń dla różnych podmiotów i odbiorców

4 500+


Jednostek dostarczonego profesjonalnego sprzętu medycznego i ratunkowego.

700+


PGRM wybrało już 700 Klientów w Polsce. Ratownicy, korporacje, NGO… Dołącz do Nich.

Nasi Partnerzy

Wczoraj, ratownik medyczny, doświadczenie mógł zdobyć tylko w ambulansie. Dziś, może ćwiczyć na symulatorach pacjenta, które dają ogromne możliwości lepszego przygotowania do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

ResTec to polska pracownia wyrobów taktycznych i wyposażenia. Bazując wyłącznie na najwyższej jakości, markowych materiałach i akcesoriach (Velcro, Cordura Denier, YKK), wytwarzane są w szwalni ResTec produktuy o wysokim standardzie. Nowoczesne, zaprojektowane przez ratowników medycznych, są doceniane przez odbiorców w całym kraju.

Ćwiczenia w górskich terenie, na wodzie, za dnia i nocą, w zaciemnionych pomieszczeniach, na wysokości, w studzienkach, na rusztowaniach, we wrakach pojazdów, które dachowały i wiele innych… Warunki stworzone przez specjalistów dla specjalistów

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie, wspomaganie oraz doskonalenie zawodowe Ratowników Medycznych. Reprezentacja zawodu Ratownika Medycznego w skali ogólnokrajowej oraz lokalnej, przed władzami państwowymi, instytucjami samorządowymi, jednostkami służby zdrowia, oświaty, mediów oraz podmiotami wspierającymi system Państwowe Ratownictwo Medyczne.

*) opcjonalnie