Otrzymuje je każdy z uczestników po ukończonym szkoleniu. Stanowią potwierdzenie umiejętności i podkreślają obywatelską postawę.

Świadectwa są honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy* oraz inne urzędy nadzorujące poziom bezpieczeństwa w pracy.