CEL
Po szkoleniu uczestnik potrafi profesjonalnie udzielić pomocy osobie w stanie zagrożenia zdrowotnego, a stres obecny na miejscu wypadku będzie go jedynie  motywował do działania.

SKUTECZNOŚĆ
95% skuteczności potwierdzonej badaniami stosowanych przez nas metod nauczania, wśród nich – nasza autorska metoda inscenizacji

PRAKTYKA
Nawet 90% czasu w programie szkolenia poświęcamy na praktyczne i aktywizujące metody nauczania tj. metoda czterech kroków, symulacje…

SATYSFAKCJA
potwierdzona ankietami 100% satysfakcja kursantów uczestniczących w szkoleniach wdzięcznych pracodawcy za jego zorganizowanie