Jak szkolimy:

  • Minimum 80% czasu szkolenia stanowią metody praktyczne i aktywizujące
  • Wykorzystywane są m.in.: metoda 4 kroków, symulacja, inscenizacja, gra dydaktyczna
  • Szczególny atut to:
    • oryginalne i wiarygodnie przeprowadzone pozoracje wypadków
    • własne, autorskie systemy i scenariusze dostosowane do warunków pracy
    • Zajęcia prowadzone w małych liczebnie grupach (np. 6-osobowych)