Opracowane przez ekspertów-trenerów (ratowników medycznych, specjalistów ds. zdrowia publicznego) unikalne programy szkoleń i scenariusze. Drukowane wersje autorskich materiałów dydaktycznych dostępnych dla uczestników szkoleń.

Najnowocześniejsze na świecie i realistyczne symulatory pacjenta oraz fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, badania poszkodowanego oraz jego ewakuacji z niebezpiecznego miejsca wypadku

Większość dostępnych na polskim rynku defibrylatorów automatycznych (AED) w trybie terapeutycznym i szkoleniowym dzięki czemu uczestnicy ćwiczą postępowanie wraz z dostępnym w swoim zakładzie sprzętem oraz defibrylator dla personelu medycznego