W szkoleniach organizowanych przez Polską Grupę Ratownictwa Medycznego, trenerami jest czynny zawodowo i doświadczony personel medyczny pogotowia ratunkowego.

Ponadto kadra dysponuje międzynarodowymi certyfikatami i przygotowaniem pedagogicznym (zgodnie z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).

Nasi instruktorzy to gwarancja szkolenia zgodnego z praktyką w ratownictwie medycznym.