AED – wybór, który ratuje życie

Naszą misją jest propagowanie wiedzy na temat pierwszej pomocy, również tej która wykorzystuje defibrylację zewnętrzną. Dysponując wiedzą oraz sprzętem wraz z programem szkoleniowym możemy dostarczyć urządzenie ratujące życie do Państwa firmy lub instytucji.

Bez względu na miejsce: restauracja, dworzec, przychodnia, biuro, fabryka, kino, sanatorium… Wszędzie może dojść do sytuacji, w której ludzkie życie będzie zagrożone. Dzięki systematycznemu zwiększaniu się liczby lokalizacji, w których są urządzenia AED, możemy mieć nadzieję, że znając podstawowe czynności ratujące życie z wykorzystaniem defibrylatora jesteśmy w stanie uratować życie drugiej osoby.

Pamiętajmy, że AED znajdujące się np. w aptece może być wykorzystane przez udzielającego pierwszej pomocy poza budynkiem. Odpowiednie oznaczenie miejsca jest kluczowe.

Zanim jednak zaczniesz rozglądać się za miejscami w Twojej okolicy dysponującymi Automatycznymi Defibrylatorami Zewnętrznymi, pozwól, że przedstawimy Ci w skrócie kilka faktów o tych urządzeniach.

Problem:

Nagłe zatrzymanie krążenia krwi (NZK)

Osoba z nagłym zatrzymaniem krążenia (nieprzytomna i nieoddychająca prawidłowo) wymaga podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), czyli uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych. Dzięki tym czynnościom można poprawić szanse na przeżycie poszkodowanego nawet 4-krotnie*.

7 na 10 osób z NZK wymaga wykonania defibrylacji.

Sama resuscytacja jest niewystarczająca. Nawet 7 na 10 osób z NZK potrzebuje dodatkowo defibrylacji*, czyli metody leczenia polegającej na przepuszczeniu przez klatkę piersiową impulsu energii elektrycznej w celu zatrzymania nieprawidłowego rytmu serca (migotanie komór, częstoskurcz komorowy bez tętna).

*) według Wytycznych 2015 ERC/PRR

Skuteczność defibrylacji w ciągu pierwszych 3-5 minut wynosi nawet 70%*

Jeśli na miejscu zdarzenia wykonają ją świadkowie z zastosowaniem urządzenia AED

Źródło: Opracowanie PGRM na podstawie Wytycznych 2015 ERC/PRR

Rozwiązanie:

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED)

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

AED jest prostym urządzeniem, dzięki któremu każda osoba może wykonać defibrylację, czyli przesłać impuls energii elektrycznej przez klatkę piersiową osoby z NZK.

Obsługa urządzenia AED jest intuicyjna – instrukcje głosowe i wizualne prowadzą świadka zdarzenia przez cały proces akcji ratowniczej.

Włącz urządzenie
i postępuj zgodnie
z poleceniami AED

Przyklej elektrody

Wykonaj defibrylację

Obejrzyj film